Privatlivspolitik

Ascensia Diabetes Care Denmark ApS og Ascensia Diabetes Care Holdings AG er opmærksomme på, at beskyttelsen af dine personoplysninger er vigtig. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt. Denne privatlivspolitik informerer dig om, hvordan Ascensia Diabetes Care Denmark ApS indsamler, anvender, videregiver eller på anden måde behandler personoplysninger fra brugen af vores hjemmeside, og om vores sikkerhedsforanstaltninger.

Ascensia Diabetes Care Denmark ApS, Arne Jacobsens Allé 7, 5. Sal, 2300 København S., er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og indehaver af denne hjemmeside. Ascensia Diabetes Care Denmark ApS er et datterselskab af Ascensia Diabetes Care Holdings AG i Schweiz.

 

Indsamling af data 

Du kan anvende vores hjemmeside uden at videregive dine personoplysninger. Det er ikke en betingelse for anvendelsen af vores hjemmeside, at du videregiver dine personoplysninger til os. Der kan dog være undtagelser, hvor det er nødvendigt, for at kunne tilbyde dig et produkt eller en serviceydelse, som du har udbedt dig fra os. Når du anvender vores hjemmeside, kan vi gemme oplysningerne af sikkerhedshensyn. Disse oplysninger kan indeholde navnet på din internetudbyder, den hjemmeside, der linkede dig til vores hjemmeside, de sider, som du besøger fra vores hjemmeside, samt din IP-adresse. Det er muligt, at disse oplysninger kan føre til, at du kan identificeres som person, men vi anvender dem ikke til det formål. Vi anvender fra tid til anden oplysningerne til statistiske formål, men vi bevarer anonymiteten af den enkelte bruger, så personen ikke kan identificeres. I tilfælde, hvor der videregives personoplysninger til andre, for at levere produkter eller serviceydelser, som du har anmodet om, eller i forbindelse med andre formål, som du har givet os tilladelse til, har vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at gældende lovgivning inden for datasikkerhed overholdes.

 

Indsamling og behandling af personoplysninger 

Vi indsamler kun de personoplysninger, som du oplyser os, når du registrerer dig, udfylder formularer eller e-mail, som del af en bestilling af produkter, serviceydelser eller forespørgsler om bestilte materialer samt lignende situationer, hvor du har valgt at tilbyde  os oplysningerne.

Vores distributører kan dele personoplysninger med os, som du har givet til dem, i forbindelse med, at du har købt et Ascensia produkt eller kontaktet dem efter et køb.

Vi registrerer personoplysninger om dig, hvis du ansøger om et job hos Ascensia Diabetes Care Holdings AG eller enhver virksomhed i Ascensia gruppen, og vi bruger dine personoplysninger til at behandle din ansøgning. Vi anvender tredjepartsdatabehandler til at behandle ansøgninger, og ansøgninger indsendes via denne tredjeparts hjemmeside, Workforce Now. Vi gemmer ansøgningerne fra ansøgere i op til 12 måneder.

Når du videregiver  personoplysninger til os, forklarer vi formål og brug, og hvem de kan videregives til, på det tidspunkt du oplyser dem. Beslutter du at tilbageholde oplysninger, kan det betyde, at du ikke får alle tjenester og produkter, du efterspørger.


Hvad bruger vi oplysningerne til? 

De oplysninger, vi indsamler, anvendes udelukkende til at levere de efterspurgte produkter eller serviceydelser til dig, eller andre formål, som du har givet samtykke til, med undtagelse af tilfælde hvor loven foreskriver andet.

 

Videregivelse af data 

Vi kan dele dine personoplysninger med ethvert medlem af Ascensia Diabetes Care Holdings AG og/eller dets associerede selskaber i forbindelse med de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik. Dine personoplysninger kan også videregives til tredjepart, i tilfælde af, at vi (1) sælger eller køber en virksomhed eller et aktiv, hvor vi videregiver dine personoplysninger til den mulige sælger eller køber af denne virksomhed eller aktiv, og (2) har pligt til at videregive eller dele dine personoplysninger for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at kunne håndhæve eller anvende vores brugerbetingelser. 

Ascensia Diabetes Care AG og/eller dets associerede selskaber kan videregive personoplysninger, hvis det kræves ifølge loven, bekendtgørelser, retskendelse eller tilsyns- eller politimyndighed, i forbindelse med en politimæssig efterforskning eller i forbindelse med skatteindberetning. Vi kan i visse tilfælde også skulle videregive oplysninger til tilsyns- eller andre myndigheder. Vi kan også videregive personoplysninger, når vi finder det nødvendigt for at beskytte vores rettigheder, ejendom eller andres og egen sikkerhed.

Vi eller vores databehandlere videregiver ikke dine personoplysninger til tredjepart, medmindre vi har fået dit samtykke eller er juridisk forpligtet til at videregive sådanne oplysninger.  Ascensia Diabetes Care Holdings AG og/eller dets associerede selskaber videregiver, sælger og/eller handler ikke med kundelister til tredjepartsselskaber eller organisationer.

 

Lagring 

Vi beholder kontrollen med dine personoplysninger, der kan lagres i selskabets databaser eller hos vores databehandlere.  Vi bevarer kontrol over og ansvaret for brugen af alle de personoplysninger, som du videregiver til os. Enhver tredjepartsdatabehandler, som vi bruger, behandler kun personoplysninger på vores vegne og står til ansvar over for os.

Nogle af disse oplysninger kan være lagret eller behandles af tredjepartsleverandører og -databehandlere og kan ligge på computere, som befinder sig i andre jurisdiktioner, f.eks. i USA, hvor lovgivningen kan være anderledes end der, hvor du bor. Vi vil i de tilfælde, så vidt muligt sikre, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger, så databehandleren i det pågældende land kan påkræves at beskytte personoplysninger i samme omfang, som i det land, hvor du bor. Du skal dog være opmærksom på, at loven i nogle lande, såsom USA, kan være i modstrid med loven i dit opholdsland, og at vi kan være juridisk forpligtet til at videregive personoplysninger.

 

Brug af cookies 

Vi bruger cookies og tilsvarende teknologi.  Cookies er små datafiler, der sendes til din browser og lægges på din computers harddisk, når du besøger en hjemmeside. Cookies lagrer dine indstillinger og andre oplysninger på din computer og er tidsbesparende, når du senere besøger hjemmesiden, så du ikke skal indtaste de samme oplysninger flere gange.

Der bruges to slags cookies på vores hjemmesider:

  • Permanente cookies: Kan bruges, hvis du logger ind på afgrænsede områder af vores hjemmeside for at huske, hvem du er.  Der lagres ingen personoplysninger på din computer.
  • Session cookies: Kan bruges til anonym identifikation af et besøg på  hjemmesiden og bruges til tekniske formål. Session cookies lagres kun midlertidig under browsingsessioner og slettes, når browseren lukkes.


Vi bruger bl.a. cookies til følgende formål:

  • Forbedre sikkerheden.
  • Identificere dig, når du logger på vores hjemmeside.
  • Indsamle anonyme statistiske oplysninger om brug af hjemmesiden for at forbedre indholdets værdi.
  • Analysere din brug af siden

Vi anvender Google Analytics cookies til at indsamle information og udarbejde rapporter om, hvordan besøgende anvender siden. Vi bruger denne information til at forbedre siden. Google Analytics anvender hovedsagligt førstepartscookies som ikke bliver delt mellem de forskellige hjemmesider du besøger. Informationerne, som de cookies indsamler, er for det meste anonyme og omfatter antal besøgende, hvor besøgende kommer fra, og hvor mange gange de har besøgt siden. Google har offentliggjort information om privatliv og sikring af data.

Google Analytics må indsamle din IP adresse, hvilket er en unik kode tildelt alle computere og enheder forbundet til internettet. IP adresser tildeles normalt i geografiske blokke og giver indehaverne af hjemmesiderne mulighed for at identificere land, stat og by, hvor computeren eller enheden er placeret. Vi kan indsamle enten hele eller dele af en IP adresse, så vi kan identificere lokaliteten af besøgende på vores hjemmeside.

(Google Analytics anvender til tider tredjeparts cookies på hjemmesider, hvor Google Analytics Advertising Features anvendes, såsom Remarketing eller AdWords. Mere information om disse reklamecookies kan findes på http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. Du kan fravælge disse funktioner på Googles Ads indstillinger.

Vi anvender også cookies og tilsvarende teknologi leveret af andre firmaer for  at indsamle oplysninger om nettrafik, såsom klokkeslæt, dato, IP-adresse og browser, så vi kan gemme dine indstillinger og anden information på din computer, så du sparer tid, når du besøger siden igen, så du ikke skal indtaste samme information flere gange. I de fleste tilfælde kan de indsamlede oplysninger ikke identificere dig som person. Oplysningerne kan muligvis føre til din identifikation, men vi bruger dem ikke til at gøre det, idet vi behandler hver enkelt bruger anonymt, så personen ikke kan identificeres. 

De cookies vi anvender kan deaktiveres og/eller slettes fra computeren via browserens indstillinger. Generelt kan du finde oplysninger om, hvordan du deaktiverer eller sletter cookies i din browsers hjælpemenu.

De fleste browsere er indstillet til at acceptere disse cookies automatisk. Du har desuden mulighed for at deaktivere, at der gemmes cookies på computeren, eller du kan indstille browseren, så du bliver informeret, før en cookie gemmes på din computer. Du kan også anvende selvregulerende programmer tilgængelige, hvor du bor, til at styre, hvordan andre end Google sender reklamer til dig, f.eks. i USA: AboutAds eller i Europa: Your Online Choices.

 

Sikkerhed 

Vi bruger tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til at beskytte dine oplysninger mod manipulation, tab, ødelæggelse eller adgang fra uautoriserede personer og bruger industristandard sikkerhedsforanstaltninger i henhold til gældende love for at beskytte personoplysninger mod tab og uautoriseret  adgang, ændring, videregivelse, forvrængning eller misbrug. Personoplysninger opbevares i sikre systemer, hvortil adgangen er begrænset til autoriserede personer, som har en lovlig grund til at tilgå personoplysningerne.  Alle personoplysninger, som du giver, krypteres under overførslen for at forhindre, at de bliver misbrugt af tredjepart. Vores sikkerhedsprocedurer gennemgås med jævne mellemrum, og vi opdaterer vores procedurer for at tage højde for ny teknologisk udvikling.  Selvom vi træffer anseelige foranstaltninger for at beskytte personoplysninger, vil vi gøre opmærksom på, at ingen internettransmission er 100 % sikker.

 

Opbevaring af data 

Vi opbevarer kun personoplysninger i så lang tid, som det er nødvendigt for os for at kunne yde dig den service, som du har anmodet om, eller som du har givet dit samtykke til, med undtagelse af tilfælde, hvor loven pålægger os det (f.eks. i forbindelse med verserende søgsmål).

 

Børn 

I lyset af, hvor vigtigt det er at beskytte børns personoplysninger, indsamler, behandler eller anvender vi ikke oplysninger om personer, som vi ved, er under 13 år på vores hjemmeside, uden forudgående, bekræftet samtykke fra en værge. En sådan værge har ret til, efter anmodning, at se de oplysninger, som barnet har videregivet os, og/eller kræve, at oplysningerne om barnet bliver slettet.  Opdager vi, at et barn har givet os personoplysninger online via denne hjemmeside, vil vi træffe rimelige foranstaltninger for at slette oplysningerne.

 

Aktindsigt og rettelse af personoplysninger 

Du har ret til at gennemse og foretage ændringer i alle de personoplysninger, som vi har gemt i vores systemer, hvis du mener, at de er forældede eller forkerte. Du skal bare sende en e-mail til: diabetesdk@ascensia.com eller kontakte vores Data Protection Officer på nedenstående adresse.

 

Tilbagekaldelse af samtykke 

Du har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at trække dit samtykke tilbage vedrørende den fremtidige brug af dine personoplysninger. Du skal sende en e-mail til: diabetesdk@ascensia.com eller kontakte vores Data Protection Officer på nedenstående adresse.

 

Markedsføring 

Vi kan undertiden sende dig markedsføringsmateriale, som vi mener, kan have interesse for dig. Du har ret til at bede os om ikke at bruge dine personoplysninger til markedsføringsformål. Vi vil normalt informere dig eller indhente dit samtykke (før vi indsamler dine oplysninger), hvis vi vil sende dig markedsføringsmateriale, eller hvis vi vil give dine oplysninger til tredjepart med dette formål for øje. Ønsker du ikke længere at modtage oplysninger fra os, kan du bruge linket ’Afmeld’ eller ’Ophæv abonnement’ i e-mailen for at slette dig fra listen. Du kan også vælge ikke at modtage disse materialer ved at sende os en e-mail til: diabetesdk@ascensia.com eller et brev til: Ascensia Diabetes Care Denmark ApS, Arne Jacobsens Allé 7, 5. Sal, 2300 København S. Bemærk, at vi kan være forpligtede til at sende dig visse oplysninger i henhold til loven, bekendtgørelser eller etiske krav.

 

Link til andre hjemmesider

Der kan være link på vores hjemmeside til andre tredjeparts-hjemmesider, der ikke er underlagt denne privatlivspolitik. Selvom vi bestræber os på kun at have link til hjemmesider med høje standarder for beskyttelse af personoplysninger, gælder denne erklæring ikke, når du forlader vores hjemmeside.

Link til andre hjemmesider er kun vejledende og er ikke en anbefaling af disse andre hjemmesider. Ascensia Diabetes Care Holdings AG og/eller dets associerede selskaber er ikke ansvarlige for indholdet af link eller tredjepartshjemmesider og er ikke ansvarlige for deres indhold eller nøjagtighed. Du bruger tredjeparts-hjemmesteder på eget ansvar.

 

Opdateringer 

Ascensia Diabetes Care Holdings AG kan når som helst ændre denne politik. Ændringerne træder i kraft den dag, hvor den ændrede politik offentliggøres, som anført nederst i denne privatlivspolitik.

 

Kontaktpersoner 

Oplever du problemer, har du spørgsmål eller idéer, kan du kontakte os på :

Ascensia Diabetes Care Denmark ApS
Arne Jacobsens Allé 7, 5. Sal
DK-2300 København S.

diabetesdk@ascensia.com


Corporate Data Protection Officer i Ascensia Diabetes Care Holdings AG:

Emmanuel Grand

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90, P.O. Box
4052 Basel
Schweiz

emmanuel.grand@ascensia.com


Ikrafttrædelsesdato: 4. januar 2016
Senest opdateret: 29. juni 2016