Problemløsning

Hvis CONTOUR® LINK-apparatet giver dig en fejlmelding, og du ikke ved, hvad symbolet betyder, kan du se oversigten nedenfor. Hvis du ikke får løst problemet, kan du kontakte Diabetes Care kundeservice på tlf. 4523 5037. Vi hjælper dig gerne.

Fejlkoder og symboler
Problem
(Vist symbol på displayet)
ÅrsagLøsning

Svage / tomme batterier Skift batterier snarest muligt.
E1
Forkert temperaturområde. Flyt til omgivelser, der er inden for apparatets brugsområde: 5° C-45° C. Lad apparatet tilpasse sig den omgivende temperatur i 20 minutter, før du måler.
E2
Utilstrækkelig fyldning af strimlen. Fjern strimlen, og gentag målingen med en ny strimmel.
E3
Apparatet registrerer en brugt strimmel. Benyt en ny og ubrugt strimmel. Vent, til du ser den blinkende bloddråbe på displayet, før du tilfører blod.
E4
Strimlen er ikke sat korrekt i. Tag strimlen ud, og sæt den rigtigt i igen.

E5, E12
E6, E13
E8,
E9

Potentiel problem med software eller apparat. Fjern strimlen, og mål igen med en ny strimmel. Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.
E7
Forkert strimmel. Fjern strimlen, og mål igen med en korrekt blodsukkerstrimmel.
E10 Ugyldig dato eller klokkeslæt. Se instruktioner vedr. indstilling for at indstille dato og klokkeslæt for apparatet. Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.
E11 Unormalt resultat. Fjern strimlen, og mål igen med en ny strimmel. Følg måleinstruktionerne i brugervejledningen nøje. Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.
E15 Måleren har registreret en fejl og kan ikke sende resultatet til Medtronicudstyret.

Slå Send-alternativet  fra (side 16 i brugervejledningen). Foretag en ny måling med en ny teststrimmel. Derefter kontakt Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.

HI Måleresultatet er over 33.3 mmol/L.

Vask hænder og prøvetagningssted. Gentag målingen med en ny strimmel.
Hvis dit resultat stadig er ”HI”, skal du straks kontakte din læge eller andet sundhedspersonale.

LO Måleresultatet er under 0.6 mmol/L.

Vask hænder og prøvetagningssted. Gentag målingen med en ny strimmel.
Hvis dit resultat stadig er ”LO”, skal du straks kontakte din læge eller andet sundhedspersonale.

Kontrolmåleresultatet er uden for området (for højt eller for lavt).

  • Strimmel eller kontrolvæske har passeret udløbsdatoen eller har passeret datoen for brug efter åbning.
  • Strimlen er skadet på grund af varme eller fugtighed.
  • Kontrolvæsken har ikke stuetemperatur, eller er ikke blandet godt nok.
  • Der blev brugt en forkert kontrolvæske.

Kontrollér, at du bruger CONTOUR-kontrolvæske.

Ryst flasken med kontrolvæske forsigtigt for at sikre, at kontrolvæsken er blandet godt.

Udfør en ny kontrolmåling.

Hvis resultatet stadig er uden for området, skal du måle igen med en ny strimmel og kontrolvæske.

Hvis resultatet stadig er uden for området, skal du ringer til Diabetes Care kundeservice på tlf. 45 23 50 37.

Tjek alle udløbs- og kassationsdatoer. Brug aldrig produkter, hvis udløbsdato er overskredet.

Nogle dele af displayet vises ikke, når du tænder for apparatet. Der kan være en fejl i apparatets elektronik. Sammenlign apparatdisplayet med illustrationen på side 3 i brugervejledningen. Hvis displayet ikke er korrekt, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.
Resultaterne vises ikke i den forventede måleenhed (mmol/L). Dette kan påvirke den måde, du ser resultaterne på. Kontakt Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.

 

Testresultaterne bliver ved med at blinke i 60 sekunder og stopper dernæst.

 

Medtronic-udstyret bekræftede ikke modtagelse af testresultatet i løbet af 60 sekunder.

  • Kontrollér, at Medtronic-udstyret befinder sig højst 1,2 m fra CONTOUR LINK-måleren.
  • Kontrollér, at Medtronic-udstyret er indstillet til at acceptere resultater, og at målerens id-nummer er indprogrammeret i det.
  • Se efter på displayet på Medtronicudstyret, om glukoseresultatet er blevet modtaget af udstyret. Hvis det ikke er modtaget, kan du indtaste testresultatet manuelt.

Hvis problemet vedvarer, kontaktes kundeservice.

For at bestille dit første CONTOUR®LINK appatarat kontakt venligst Medtronic på
telefon 32 48 18 00.

Hvis du har spørgsmål til dit
CONTOUR® LINK apparat eller ønsker et ekstra CONTOUR® LINK apparat, kontakt venligst Diabetes Care på telefon 45 23 50 37.