Gode råd om CONTOUR NEXT USB

CONTOUR® NEXT USB apparat har funktioner, som giver dig mulighed for at kontrollere din diabetes på din egen måde, og som gør resultatene mere forståelige. Naviger hen til de tips, der interesserer dig, ved at bruge indholdsfortegnelsen herunder, eller gå gennem dem alle for at få et mere fuldstændigt overblik over tips til kontrol af din diabetes med CONTOUR NEXT USB apparat.

Hvis du har et problem, der ikke kan løses ved hjælp af oplysningerne i de ofte stillede spørgsmål eller ved hjælp af apparatets brugerveiledning, så kontakt Diabetes Care kundeservice på: 45235037. Vi har specialister ved telefonen, som hurtigt kan hjælpe.

 

Kom godt i gang med CONTOUR NEXT USB apparat

USB-forbindelse

Teststrimler

Lys i teststrimmelporten 

Genopladeligt batteri

Navigationsknapper

AutoLog

Dagbog

Markering

Målområde

Tendens

Påmind

Kontrolmåling

Vedligeholdelse af apparatet

Service

Når du taler med lægen

 

Kom godt i gang med CONTOUR NEXT USB apparat

CONTOUR USB apparat har et genopladeligt batteri. Det første, du skal gøre, er derfor at oplade batteriet ved at tilslutte CONTOUR NEXT USB apparat til din computer eller vægoplader. Apparatets display viser kortfattet "Test ikke - Oplader", og strimmelportlyset blinker. Opladningstiden afhænger af USB-porten på din computer.

Sørg for, at din computer er tændt og ikke er i standby-, dvale- eller strømsparetilstand.

Brug hurtig start til en hurtigere opsætning før din første måling, så du hurtigt kan komme i gang med at bruge CONTOUR NEXT USB apparat. Du kan læse mere om Hurtig start i brugervejledningen.

Du kan springe indstillingen af dato og tid over ved blot at tilslutte CONTOUR NEXT USB apparat til din computer. Herved overføres computerens dato og tid automatisk til dit apparat.

 

 

USB-forbindelse

Det anbefales at bruge en USB-port med høj effekt, når du oplader CONTOUR® NEXT USB apparat. Hvis opladningsstatus viser "Lav-effekt opladning", så prøv en anden USB-port på din computer. Bruger du en USB-port med lav effekt, kan der, afhængigt af hvilket operativsystem (f.eks. Windows) du har, komme en meddelelse om, at USB-enheden (dit apparat) skal bruge mere effekt, end USB-porten har. Hvis GLUCOFACTS® DELUXE ikke vises inden for ca. 1 minut, skal du prøve en anden USB-port.

Vær opmærksom på, at USB-porte i nogle computere og selvforsynede USB-hub kan blive meget varmere end lokalet. Brug USB-forlængerkablet (er inkluderet i apparatets startpakke), hvis du ønsker at foretage en måling, umiddelbart efter du frakobler fra computeren.   

 

 

Teststrimmel

Opbevar altid CONTOUR® NEXT teststrimlerne i originalbeholderen. Luk beholderen igen, straks efter at du har taget en teststrimmel ud. Beholderen er designet til at holde teststrimlerne tørre. Dine teststrimler kan tage skade af fugten i rummet, hvis beholderen ikke lukkes ordentligt, eller hvis de ikke opbevares i originalbeholderen.

Lad ikke blodet dryppe direkte på teststrimlens flade overflade. Teststrimlen er designet til, at den let kan "suge" blodet ind i prøvetagningsspidsen.

Undgå at trykke teststrimlen mod fingeren. Dette kan forhindre, at blodet suges korrekt ind i prøvetagningsspidsen.

Lad apparat og teststrimler tilpasse sig temperaturen på stedet, hvor du måler. Der kan gå op til 20 minutter, før dit apparat har tilpasset sig temperaturen det nye sted. Vent derfor 20 minutter med at foretage en måling af dit blodsukker. Produkterne er designet til at give nøjagtige måleresultater ved temperaturer mellem 5-45 °C.

Kontroller udløbsdatoerne på teststrimlerne og kontrolvæsken for at sikre nøjagtige måleresultater. Brug aldrig teststrimler der er udløbet eller som allerede er brugt. Teststrimlerne er kun til engangsbrug. Bortskaf altid en brugt teststrimmel.

Hvis du ikke tilfører teststrimlen blod, inden for 1 minut efter at du har indsat teststrimlen i CONTOUR® NEXT USB apparat, nedtones skærmen, og apparatet bipper. Tryk på en vilkårlig knap for at aktivere Tilfør blod-skærmen igen. Hvis der ikke er foretaget noget inden 3 minutter, slukker apparatet.

 

 

Lys i teststrimmelporten

Brug lyset i teststrimmelporten, hvis du vil foretage målinger i mørke. Aktiver det ved at trykke på menuknappen to gange. 

 

 

 

Genopladeligt batteri

Du kan ikke foretage en måling, mens batteriet oplades. Når batteriet er fuldt opladet, slukker strimmelportlyset. Fjern apparatet fra computeren inden du foretager målinger med dit CONTOUR® NEXT USB apparat.

Du skal bruge USB-forlængerkablet ved f.eks. opladning, hvis du vil foretage en måling umiddelbart efter, at du afbryder forbindelsen til computeren, da USB-portene i visse computere og selvforsynende USB-hubs kan blive meget varmere end temperaturen i lokalet.

Hvis batteriniveauet er lavt, når du tilslutter dit CONTOUR NEXT USB apparat, vil der ske hurtig opladning i ca. 1 minut. Du kan foretage en blodsukkermåling, så snart hurtig opladning er gennemført.

Du kan også oplade dit apparat ved at bruge en vægoplader. Du kan få flere oplysninger ved at kontakte  kundeservice på: 45235037.

 

 

Navigationsknapper

For at se et tidligere skærmbillede, tryk på “Gå Tilbage”- eller Menu-knappen. Undtagen i det tilfælde, hvor der intet foregående skærmbillede er, såsom ”Påfør Blod” skærmbilledet.

 

 

AutoLog

Du kan med AutoLog markere dine resultater med Fastende, Før eller Efter måltid, så du kan se, hvilke resultater der stammer fra fastende, før eller efter et måltid. Dette kan hjælpe dig med at organisere dine måleresultater med Tendens-funktionen, hvilket gør målingerne endnu mere værdifulde og relevante.

Dit apparat leveres med AutoLog slået til. Det anbefales, at du lader denne funktion være slået til, så du kan få det fulde udbytte af apparatet.

Når AutoLog er slået til, vises resultatet ikke, medmindre det er mærket som Fastende,  Før måltid, Efter måltid eller Ingen mærkning; resultatet vises dog altid, hvis det ligger over eller under de indstillede målområder eller uden for apparatets måleområde. I dette tilfælde ignoreres AutoLog for omgående at vise resultatet.

Hvis AutoLog er slået til, og hvis du ikke fik tilføjet en markering før advarslen om højt eller lavt blodsukkerniveau, skal du trykke på knappen Markering. Så kan du vælge Fastende, Før måltid, Efter måltid eller Ingen mærkning ved at trykke på knappen ud for den ønskede valgmulighed. 

 

 

Dagbog

Du kan tilføje information om kulhydrater efter en måling eller fra Dagbogsmenuen. CONTOUR NEXT USB- apparatet vil gemme denne information for dig og vise den i Dagbogen.

Hvis du indtaster kulhydrater for første gang, skal du vælge en af måleenhederne for kulhydrater: Gram, Point eller Valg. Spørg din deabetesbehandler, hvorvidt du skal registrere dine kulhydrater i gram, point eller valg.

Du kan tilføje din insulindosis efter en måling eller fra Dagbogsmenuen. Du kan tilføje insulinenheder med interval på 0,5 enheder fra 0,5 til 200 enheder. CONTOUR NEXT USB-apparatet vil gemme denne information for dig og vise den i Dagbogen.

Du kan tilføje bemærkninger til dine måleresultater, som kan hjælpe med at forklare resultaterne. Fra resultatskærmen, tryk Valg og derefterMarkering. Scroll for at bladre gennem valgmulighederne og vælg: Fastende, Før måltid, Efter måltid, Tid efter måltid, Føler mig utilpas eller Syg. Tryk på knappen OK, når dit valg er fremhævet.

Dagbogen kan rumme maksimalt 2.000 registreringer i hukommelsen. Når det maksimale antal er nået, slettes den ældste registrering, og apparatet gemmer det nyeste resultat. Du har altså altid de nyeste måleresultater/registreringer liggende.  

 

 

 

Markering

Uddyb dine resultater med en Markering, der forklarer særlige omstændigheder i forbindelse med målingen. Du kan tilføje bemærkninger til dine måleresultater, som kan hjælpe med at forklare resultaterne. Fra resultatskærmen, tryk Valg og dernæst tryk Markering. Scroll for at bladre gennem valgmulighederne og vælg: Fastende, Før måltid, Efter måltid, Tid efter måltid, Føler mig utilpas eller Syg.

Hvis du vælger markeringen Efter Måltid med AutoLog aktiveret, kan du notere tid efter måltid. Tryk på notater på resultatskærmen og Tid efter måltid er en valgmulighed. Tid efter måltid er forudindstillet til 2 timer, men du kan ændre dette til mellem 15 minutter og 3 timer.

Når et resultat er gemt I din dagbog på dit Contour next usb apparat, kan du ikke tilføje kommentarer. Du kan I glucofacts deluxe diabetes management software manuelt indtaste kommentarer, hvilke kun er synlige I din dagbogsrapport.

Du kan tilføje mange kommentarer til ét resultat. Dog vil nogle kommentarer udelukke andre kommentarer (Før Måltid/Efter Måltid).  

Efter bekræftelsesskærmen forsvinder, kan du fjerne kommentaren og/eller tilføje yderligere kommentarer ved at gentage trinene ovenfor. Kommentarerne vil rulle på tværs af skærmen forneden, så du kan læse dem.

 

 

 

Målområde

Tal med din diabetesbehandler, inden du indstiller målområdet på apparatet.

Når AutoLog er slået til, er CONTOUR NEXT USB-apparatet forudindstillet med 3,9 - 7,2 mmol/L som målområdet for Før Måltid-måling og 3,9 - 10,0 mmol/L som målområdet for Efter måltid-måling. Intervallet kan ændres til dit personlige målområde besluttet af dig i samråd med din diabetsbehandler.

 

 

Tendenser 

Når du bruger tendens-funktionen, kan du få dit gennemsnitlige blodsukkerniveau over en bestemt tidsperiode. Dette kan give dig en ide om din overordnede kontrol i denne periode.

Standardindstillingen i Tendens-funktionen er gennemsnittet af dine måleresultater over 14 dage. Du kan ændre indstillingen til gennemsnittet over 7, 30 eller 90 dage.

Hvis du vælger “ingen Mærkning” med AutoLog slået til, er resultatet inkluderet i det totale antal resultater. Hvis AutoLog er slået fra, vil kun 14-dages gennemsnittet vises

AutoLog skal være slået til hvis du vil se 14- dages gennemsnittet for Før Måltid og Efter Måltid og resultaterne for 7, 30 og 90 dage .

 

 

Påmindelse

Indstil en påmindelse på CONTOUR® NEXT USB apparat, så du husker at måle dit blodsukker – når som helst, hvor som helst.

Du og din diabetesbehandler kan afgøre, hvilke måletidspunkter der er de bedste for dig, så du får de mest brugbare oplysninger til jeres samtaler.

Visse fejlmeddelelser og påmindelse-bippene vil kunne høres, selvom lyden er slået fra, så du kan stadig modtage påmindelser, når du har valgt at slå lyden fra. 

Hvis påmindelsen kommer mens apparatet er tilsluttet din computer, vil der ingen lyd komme, men hvis apparatet fjernes fra computeren indenfor 15 minutter fra påmindelsestidpunktet, vil påmindelsen lyde så snart apparatet er fjernet. Ellers vil påmindelsen ikke lyde.

 

 

Kontrolmåling

Glem ikke at foretage kontrolmålinger. Du skal foretage en kontrolmåling:

  • Når du bruger dit apparat første gang.
  • For at kontrollere, at du foretager en måling på den rigtige måde.
  • Når du åbner en ny beholder med teststrimler.
  • Hvis du lader beholderen med teststrimler stå åben i længere tid.
  • Hvis du har indtryk af, at dit apparat ikke fungerer, som det skal.

Lav, Normal og Høj kontrolopløsning er tilgængelig. Brug altid CONTOUR® NEXT kontrolopløsnig. Brug af anden kontrolopløsning kan give ukorrekte resultater.

For mere information om kontrolmåling, download brugervejledningen.

 

 

 

Vedligeholdelse af apparatet

Opbevar så vidt muligt apparatet i det medfølgende etui.

Vask og tør dine hænder grundigt før brug af apparatet, så apparatet og teststrimlerne holdes fri for vand, fedt og andre urenheder.

Brug apparatet med omtanke, så elektronikken ikke beskadiges, og så der ikke opstår andre funktionsfejl.

Apparatet kan rengøres udvendigt med en fugtig (hårdt opvredet) fnugfri klud og et mildt rengøringsmiddel eller desinficeringsmiddel, f.eks. 1 del blegemiddel blandet med 9 dele vand. Tør efter med en fnugfri klud.

Hætten på USB-forbindelsen på CONTOUR® NEXT USB apparat er designet til at beskytte USB-forbindelsen. Hvis du mister hætten, kan du ringe kundeservice på: 45235037 og bestille en ny. 

VIGTIGT: Der må ikke løbe rengøringsmiddel ind i eller rundt om knapperne, USB-hætten eller teststrimmelporten. Det kan forårsage funktionsfejl.

VIGTIGT: Undgå at udsætte apparatet og teststrimlerne for høj fugtighed eller for meget varme, kulde, støv eller snavs.

 

 

Service

Hvis du har et problem, der ikke kan løses ved hjælp af apparatets brugervejledning, så kontakt Diabetes Care kundeservice på: 45235037. Vi har specialister ved telefonen, som hurtigt kan hjælpe dig.

Kontakt en medarbejder i Diabetes Care kundeservice, før du returnerer apparatet, uanset årsag. vedkommende kan give dig de nødvendige oplysninger til at opnå en rigtig og effektiv løsning på dit problem. Sørg for at have dit CONTOUR® NEXT USB blodsukkerapparat og dine CONTOUR® NEXT teststrimler ved hånden, når du ringer. Det kan også være nyttigt at have en flaske med CONTOUR® NEXT kontrolvæske i nærheden.

Checkliste: Denne checkliste kan være gavnlig, når du taler med Diabetes Care kundeservice:

  1. Find modelnummeret (A) __________ og serienummeret (B) __________ på bagsiden af apparatet.
  2. Find teststrimlernes udløbsdato __________ og lotnummer __________ på beholderen. 
  3. Kontroller batterisymbolet __________ på skærmen. (Se side 63 i brugervejledningen om batteristatus og opladning). 

 

 

Når du taler med lægen

Medbring altid dit CONTOUR NEXT USB apparat til konsultationerne med din læge. På den måde kan lægen se tendenserne i dine måleresultater.

Du kan udskrive dine rapporter (som du kan tage med til lægen) eller hente en pdf-fil (som du kan sende til lægen via e-mail) ved at bruge programmet GLUCOFACTS® DELUXE. Din læge kan så gennemgå tendenserne i dine måleresultater og andre oplysninger, så I bedre kan kontrollere din diabetes i fællesskab.

Din diabetesbehandler kan hjælpe med at definere passende målområder til dig. Tal om det ved jeres næste møde. CONTOUR NEXT USB apparat er forudindstillet til, at blodsukkerværdierne skal ligge i målområdet 3.9-7.2 mmol/L før et måltid og i mål-området 3.9-10.0 mmol/L efter et måltid. Målområdet for Fastende måling er 3,9 - 7,2 mmol/L.

Du og din diabetesbehandler kan afgøre, hvilke måletidspunkter der er de bedste for dig, så du får de mest brugbare oplysninger til jeres samtaler. Du kan bruge Påmindelses-funktionen til at minde dig om disse tidspunkter, så du ikke glemmer at måle.