Problemløsning

Hvis CONTOUR®-apparatet giver dig en fejlmelding, og du ikke ved, hvad symbolet betyder, kan du se oversigten nedenfor. Hvis du ikke får løst problemet, kan du kontakte Diabetes Care kundeservice på tlf. 4523 5037. Vi hjælper dig gerne.

Fejlkoder og symboler
Problem
(Vist symbol på displayet)
ÅrsagLøsning

Batterierne er ved at løbe tør for strøm. Skift batterier snarest muligt.
E1
Forkert temperaturområde.

Flyt apparatet til omgivelser, der er inden for apparatets driftstemperatur: 5 - 45° C. Lad apparatet tilpasse sig den omgivende temperatur i 20 minutter, før du måler.

E2

Utilstrækkelig fyldning af strimlen.

Fjern teststrimlen, og gentag målingen med en ny teststrimmel.

E3
Apparatet registrerer en brugt teststrimmel.

Benyt en ny og ubrugt teststrimmel. Vent, til du ser den blinkende bloddråbe på displayet, før du tilfører blod.

E4
Teststrimlen er ikke sat korrekt i.

Tag strimlen ud, og sæt den korrekt i .

E5, E12
E6, E13
E8, E14
E9

Potentielt problem med software eller apparat.

Fjern teststrimlen, og mål igen med en ny teststrimmel. Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.

E7
Forkert teststrimmel.

Fjern teststrimlen, og mål igen med en CONTOUR® teststrimmel.

E10 Ugyldig dato eller klokkeslæt.

Se instruktioner vedr. indstilling for at indstille dato og klokkeslæt for apparatet. Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.

E11 Unormalt resultat.

Fjern teststrimlen, og mål igen med en ny teststrimmel. Følg måleinstruktionerne i brugervejledningen nøje. Hvis du stadig har problemer, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.

HI Måleresultatet er over 33,3 mmol/L.

Vask hænder og prøvetagningssted. Gentag målingen med en ny teststrimmel.
Hvis dit resultat stadig er ”HI”, skal du straks kontakte din læge eller andet sundhedspersonale.

LO Måleresultatet er under 0,6 mmol/L.

Vask hænder og prøvetagningssted. Gentag målingen med en ny teststrimmel.
Hvis dit resultat stadig er ”LO”, skal du straks kontakte din læge eller andet sundhedspersonale.

Kontrolmåleresultatet er uden for området (for højt eller for lavt).

Teststrimmel eller kontrolvæske har overskredet udløbsdatoen eller har overskredet  datoen for brug efter åbning.

Teststrimlen er skadet på grund af varme eller fugt.

Kontrolvæsken har ikke stuetemperatur, eller er ikke blandet godt nok.

Der blev brugt en forkert kontrolvæske.

Kontrollér, at du bruger CONTOUR®-kontrolvæske.

Vip flasken med kontrolvæske forsigtigt for at sikre, at kontrolvæsken er blandet godt.

Udfør en ny kontrolmåling.

Hvis resultatet stadig er uden for området, skal du måle igen med en ny teststrimmel og kontrolvæske.

Hvis resultatet stadig er uden for området, skal du ringer til Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.

Tjek alle udløbs- og kassationsdatoer. Brug aldrig produkter, hvis udløbsdato er overskredet.

Nogle dele af displayet vises ikke, når du tænder for apparatet. Der kan være en fejl i apparatets elektronik.

Sammenlign apparatdisplayet med illustrationen på side 3. Hvis displayet ikke er korrekt, kan du kontakte Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.

Resultaterne vises ikke i den forventede måleenhed (mmol/L)

Dette kan påvirke den måde, du ser resultaterne.

Kontakt Diabetes Care på tlf. 45 23 50 37.